Přihlásit

Složení Rady pro vnitřní hodnocení

Jméno Na návrh Vědní oblasti a role
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c. ze zákona předseda (rektor TUL)
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. rektora místopředseda (docent TUL)
     
Ing. Ondřej Havelka AS TUL člen (student)
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. ze zákona člen (předseda AS TUL)
prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. AS TUL člen (přírodovědné a humanitní vědy)
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. VR TUL člen (umění a architektura)
prof. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. rektora členka (ekonomické vědy)
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. rektora členka (technické vědy)
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.       rektora členka (ekonomické vědy)
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. VR TUL členka (lékařské zdravotnické obory)
doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.  AS TUL člen (textilní vědy a materiály)
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. VR TUL členka (vysokoškolská pedagogika)