Přihlásit

Mapa stránek

 1. www.tul.cz/
  1. tul
  2. Uchazeči o studium
   1. O univerzitě
   2. Studijní programy
   3. Přijímací řízení
   4. Elektronická přihláška
   5. Dny otevřených dveří
   6. Kontakty na studijní oddělení
   7. Poplatky spojené se studiem
   8. Uznávání zahraničního VŠ vzdělání
   9. Uchazeči s handicapem
   10. Stipendia pro sociálně znevýhodněné studenty středních škol
   11. Centrum dalšího vzdělávání
   12. Dětská univerzita
   13. Ubytování a stravování
   14. Sport a volný čas
  3. Studenti
   1. O univerzitě
    1. Organizační schéma TUL
    2. Orgány TUL
    3. Sídlo, přehled budov
    4. Kontakty
    5. Vědecká rada
    6. Správní rada
   2. Studijní programy
   3. Harmonogram výuky
   4. Kontakty na studijní oddělení
   5. Poplatky spojené se studiem
   6. Erasmus+ a mezinárodní mobility
    1. Erasmus+ dokumenty
    2. Erasmus+ kontakty
    3. Evidenční list pro vyjíždějící studenty
    4. Registration for Outgoing Students
    5. Letní školy
    6. Soutěž Erasmus+
    7. Absolventské stáže v programu Erasmus+
    8. How to apply for the Erasmus+ alumni internships?
   7. IS STAG
   8. Firemní praxe a témata
   9. Koleje a ubytování
    1. UNIHOTEL
   10. Sport a volný čas
    1. Víkendy a volný čas
   11. Zdravotnické služby na TUL
   12. Podpora a služby studentům
   13. Mateřská školka TUL
   14. Univerzitní knihovna
   15. Liane
  4. Věda a výzkum
   1. Významné výsledky ve vědě a výzkumu
   2. Mezinárodní rada Technické univerzity v Liberci
    1. Složení rady
    2. Zasedání rady
    3. Dokumenty ke stažení
   3. Mezinárodní evaluační panel
    1. Dokumenty sebeevaluační zprávy
    2. Dokumenty ke stažení
   4. Centrum pro podporu transferu technologií
   5. Studentská grantová soutěž
   6. Grantové programy
    1. Rozhodnutí
    2. GP PURE
    3. GP RISING-STARS
    4. GP ENAGO
   7. Podpora publikací v angličtině
  5. Projekty
   1. Databáze projektů TUL
   2. Projekty OP VVV
    1. RoLiZ
    2. Vi4.0
    3. HyHi
    4. PRIM
    5. Digitální gramotnost
    6. ESF II na TUL
    7. ERDF II na TUL
    8. NAKAP II
   3. Výsledky řešení rozvojových projektů
    1. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2020
    2. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2019
    3. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2018
    4. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2017
    5. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2016
    6. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2015
    7. Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2014
  6. Veřejnost a média
   1. O univerzitě
    1. COVID-19 | FAQ
    2. Organizační schéma TUL
    3. Orgány TUL
    4. Sídlo, přehled budov
    5. Kontakty
   2. Tiskové zprávy
   3. Univerzitní online zpravodaj T-UNI
   4. Publikace o TUL
   5. Mezinárodní spolupráce
    1. Zahraniční oddělení a Erasmus+ kontakty
    2. Ranking, akreditace a členství v mezinárodních organizacích
    3. Mezinárodní studijní programy
    4. Informace pro zahraniční studenty v českých studijních programech
    5. Zahraniční oddělení - nabídky
    6. Erasmus+ dokumenty
    7. Erasmus+ kontakty
    8. Euraxess - researchers in motion
    9. Zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy v anglickém znění
    10. Mobilitní program TUL - pobyty na partnerských školách
    11. Mobilitní program TUL - letní školy v zahraničí
    12. International Day
    13. Akademické koordinační středisko v ERN (ACC)
   6. Centrum dalšího vzdělávání
   7. Dětská univerzita
   8. Zdravotnické služby na TUL
   9. Univerzitní mateřská škola „ŠkaTULka“
   10. Univerzitní knihovna
   11. Menza TUL pro veřejnost
   12. UNIHOTEL
   13. Další služby
    1. Pronájmy poslucháren a tělocvičen
   14. Podklady pro Akreditační komisi
  7. Úřední deska
   1. Úřední deska TUL
    1. Harmonogram výuky
    2. Přijímací řízení
    3. Náhradní doručování
    4. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
    5. Výběrová řízení, volná místa
    6. Výroční zprávy
    7. Stratecký záměr a plán realizace
    8. Plány investičních aktivit
    9. Program na podporu strategického řízení
    10. Instituciální rozvojový plán
    11. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality TUL
    12. Výplatní termíny a zaměstnanecké benefity
   2. Vnitřní předpisy TUL
   3. Vybrané vnitřní normy TUL
   4. Další strategické dokumenty TUL
   5. Úřední desky fakult a ústavů
   6. Veřejné zakázky
   7. Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.
   8. Informace zveřejňované podle vyhlášky 259/2012 Sb.
   9. Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů
   10. Zásady používání souborů cookies
   11. COVID-19
  8. Intranet studenti
   1. Legislativa
    1. Vnitřní předpisy a směrnice TUL
    2. Vybrané zákony a předpisy
    3. Harmonogram výuky
    4. Předzápis
    5. Informační systém STAG
    6. Ubytovací stipendium
    7. Sociální stipendium
    8. Stipendijní fond Nadace Preciosa
    9. Cena MATLAB za nejlepší BP a DP
    10. Přehled udělovaných cen
    11. Fond mobilit TUL
    12. ERASMUS+
    13. Závěrečné práce
    14. Studentská grantová soutěž
    15. Elektronické studijní materiály
    16. Nabídky zaměstnání
    17. Prodejna skript
    18. Nabídky kurzů a seminářů
    19. Liane
    20. Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání
    21. Šablony na prezentace
    22. Studijní a zkušební řád
   2. Identifikační průkazy
    1. Základní informace
    2. Identifikační průkazy
    3. Administrace průkazů
  9. Intranet zaměstnanci
  10. Rektorát
  11. Fakulta strojní
  12. Fakulta textilní
  13. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  14. Ekonomická fakulta
  15. Fakulta umění a architektury
  16. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
  17. Fakulta zdravotnických studií
  18. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
  19. Absolventi
   1. O univerzitě
    1. Kontakty na fakulty
   2. Klub absolventů - registrace
    1. Aktivity pro absolventy
    2. Vyhledávání absolventů
    3. Upomínkové předměty
   3. Novinky na TUL
   4. Centrum dalšího vzdělávání
  20. G-komplex
   1. Základní informace o projektu
   2. Harmonogram realizace
   3. Veřejné zakázky
   4. Přístrojové vybavení
   5. Fotogalerie
   6. Napsali o nás
   7. Kontakty
  21. Akademický senát
   1. Členové AS TUL 2020-2023
   2. Členové senátu
    1. Složení AS TUL 2017-2020
   3. Zápisy z jednání
   4. Zápisy a usnesení z předchozích let
   5. Pracovní materiály
    1. 2021
    2. 2020
    3. 2019
    4. 2018
    5. 2017
    6. 2016
  22. Projekty OP ŽP
  23. RoLiZ
   1. KA1 - Řízení projektu
   2. KA2 - Zkvalitnění vzdělávací činnosti
    1. Plánované kurzy
   3. KA3 - Tvorba a modernizace studijních programů
   4. KA4 - Monitoring trhu práce, vazby na absolventy
   5. KA5 - Internacionalizace
   6. KA6 - Dostupnost poradenských a asistenčních služeb
   7. KA7 - Adaptace studijního prostředí
   8. KA8 - Systém kvality
   9. KA9 - Efektivní principy řízení
   10. Kontakty
   11. Novinky
  24. Vi4.0
   1. Klíčová aktivita č. 1 - Řízení projektu
   2. Klíčová aktivita č. 2 - Výstavba moderních laboratorních a výukových prostor
   3. Klíčová aktivita č. 3 - Materiálně-technické vybavení
   4. Galerie
  25. Rada pro vnitřní hodnocení
   1. Složení Rady pro vnitřní hodnocení
   2. Zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
   3. Dokumenty ke stažení
  26. International Day
  27. Akreditační spisy TUL
  28. International Evaluation Panel of the Technical university of Liberec